Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - firmy AUTOLA, s.r.o. a jejího internetového obchodu www.autola.cz a jeho zákazníků (kupujících).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Rozměry, váha a ostatní uvedené údaje uvedené na webových stránkách jsou nezávazné a vychází z údajů výrobců.

3. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění je sklad, prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě.

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potrvzení objednávky prodávajím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky kupujícím a to většinou e-mailem. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako např. e-mailem nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

U repasovaných dílů (poloosy, startéry, alternátory a dalších) prodávající přiúčtuje cenu starého dílu k výchozí objednávce. Výše záloh na staré díly jsou uvedeny v jednotlivých položkách zboží. Starý díl je nutné zaslat zpět prodávajícímu v originální nepoškozené krabici z doručeného zboží.

POZOR: Starý díl musí být kompletní, nerozebraný, bez silné koroze, tedy pouze opotřebovaný, ne mechanicky zničený. Díl se silnou korozí, kde již výrobek ztrácí původní tvar není možné vracet. Po přijetí zásilky starého dílu bude kupujícímu záloha za starý díl vrácena v plné výši zpět nejpozději do 20ti pracovních dnů. Kupující nemusí vrátit starý díl, pokud si ho chce ponechat (záloha mu nebude zdobropisována).

5. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách autola.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změn kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatnich dadavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavena na základě kupní smlouvy mezi prodajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud toto není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud není dohodnuto jinak.

6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje do dvou pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího.

7. DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Možnosti způsobů doručení zásilky v ČR:

  • - Zásilkovna (70Kč) pouze zásilky do hmotnosti 5kg
  • - PPL (150 Kč)
  • - DPD (130 Kč)
  • - obchodní balík (150Kč)
  • - doprava službou Toptrans (500Kč)
  • - obchodní balík na Slovensko (200Kč)

Při odběru nad 10 0000- Kč včetně DPH dopravné NEÚČTUJEME.

Upozorňujeme, že při objednávání autoskel, autobaterií a zásilek s hmotností více jak 50 kg je možné využít pouze služby Toptrans.

8. ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené. Zboží je určeno k montáži v odborném servisu. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího - AUTOLA, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. Pokud kupující uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní službou. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu a popis závady. Reklamované zboží musí být kompletní. Prodávající se zavazuje odstranit závadu, která je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek nebo za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

9. VRÁCENÉ ZBOŽÍ

Při uzavření kupní smlouvy pomocí komunikace na dálku (internetový obchod) má spotřebitel právo v souladu s § odst.1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání e-mailem formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme. Po odstoupení zákazníka od smlouvy, vrátí AUTOLA, s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme přijali, stejným způsobem. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zasilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto ochodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elekronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím. Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

11. REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady(např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. Při převzetí nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast posádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Nákupní řád je platný od 1.1.2014